Regulamin

Zasady rezerwacji i wynajmu domku

1.     Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją  poniższego „Regulaminu korzystania obiektu”.

2.     Gwarancją rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 2 noclegów (dwie doby). Zadatek, ani zaliczka na poczet noclegu nie podlega zwrotowi. W dniu przyjazdu zostaje pobierana kaucja w wysokości 300 zł (sylwester 500 zł), która jest zwracana w momencie zdania kluczy. Kaucja lub jej część może zostać zatrzymana w przypadku stwierdzenia szkód w mieniu na terenie domku lub jego okolicy.

3.     Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Zmiana doby hotelowej za zgodą gospodarza.

4.     Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe.

5.     Podczas meldowania przekazane zostaną informacje o wyposażeniu domku wraz ze sprawdzeniem stanu technicznego pomieszczeń i wyposażenia.

6.     Opłatę za pobyt  należy uregulować gotówką w dniu przyjazdu.

7.      Za niewykorzystany pobyt nie przysługuje zwrot kosztów.

9.     Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności opiekuna domku.

10.     Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych.

11.     Ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio gospodarzowi obiektu niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny zgłoszenia.

12.     Sugeruje się o właściwe przechowywanie i zabezpieczanie rzeczy wartościowych oraz pieniędzy, gdyż ośrodek nie odpowiada za ich zaginięcie.

13.     Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę auta lub innego pojazdu należącego do Klienta. Miejsca parkingowe znajdujące się na terenie posesji nie są strzeżone.

14.     Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za przekazane mienie oraz za ewentualne szkody wyrządzone na terenie ośrodka. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczane są na miejscu.

15.     W domkach i na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

16.     Zabrania się używania urządzeń elektrycznych nie będących na wyposażeniu domku o mocy przekraczającej 400W.

17.     Grillowanie możliwe jest tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu.

18.     Cisza nocna trwa od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.

19.     Plac zabaw przeznaczony jest do korzystania wyłącznie przez dzieci i  pod opieką osób dorosłych.

20.     Posprzątanie aneksu kuchennego oraz domku wraz z jego wyposażeniem należy do obowiązków gościa.